☖ Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   IČO: 17643066   DIČ: 2021071778   ✆ 032 / 771 2492;   0911 956 268   ✉ ssjozefnm@gmail.com


PripravujemeOchrana údajov   Biblická olympiáda
     
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. viac tu   Družstvo dievčat postúpilo na celoslovenské kolo olympiády. video

Z udalostí

Deň matiek   Hlasovanie
 
Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa si pre vás, drahé mamy, pripravili pri príležitosti vášho sviatku kultúrny program. Pozývame vás v nedeľu 13.5.2018 o 1500 do MsKS.   Máš internet a mailovú adresu?
Zahlasuj za projekt Detský letný tábor 2018 v participatívnom komunitnom rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja do 15. mája 2018
Postup:
Riaditeľské voľno   Gaming -1.5. a 2.5.2018
 
V pondelok 7.5.2018 z dôvodu duchovnej obnovy zamestnancov školy. foto tu>>   Študenti gymnázia v doprovode pedagógov anglického jazyka Mgr. Martiny Javorovej a Mgr. Martina Sobotu, na čele s riaditeľkou, sestrou Cordiou absolvovali jazykový pobyt v bývalom kartuziánskom kláštore v Gamingu, ktorého priestory dnes slúžia vysokoľkolským študentom z USA, z františkánskej univerzity Steubenville. Naši študenti si vyskúšali 2 dni štúdia anglického jazyka, absolvovali prechádzky do blízkej alpskej prírody a pedagógovia so sestrou Cordiou sa stretli s vedením univerzity, aby sa dohodli na spolupráci ohľadom každoročných jazykových pobytov našich študentov na tejto škole a pravidelných pobytoch amerických študentov na našej škole. foto>>

Fotografická súťaž -   Rodičovské schôdzky - 9.4.2018
 
Ladislav Ševčík, žiak III.G, získal hlavnú cenu vo fotosúťaži "Voda v našej prírode". Súťaž organizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl. Do súťaže sa zapojilo viac ako 850 žiakov s 1600 fotografiami. Viac o súťaži a víťaznú fotografiu nájdete tu   Pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské schôdzky, začiatok o 14,30 hod.

Deň učiteľov katolíckych škôl - 7.4.2018   Krížová cesta - 30.3.2018
 
7. apríla, na sviatok sv. Jána de la Salle, učitelia katolíckych škôl oslavujú Deň učiteľov. Aj nás dnes (6.4.) vedenie školy spolu so žiakmi III. ročníka milo prekvapili. Ďakujeme :) Viac o patrónovi učiteľov sa môžete dozvedieť tu   Pozývame vás na dramatizovanú krížovú cestu na Veľký piatok so začiatkom o 10,00 hod. od kaplnky sv. Ondreja, ulicami mesta a s ukončením na nádvorí kostola. Krížovú cestu pripravili žiaci našej školy, spolu s učiteľmi a rodičmi, za účasti ďalších kresťanských spoločenstiev. foto>>
Hlasovanie   Nonstop čítanie Biblie - od 19.3.2018
 
Ahojte,
môžete, prosím, zahlasovať za projekty našich žiakov Lukáša Čičalu a Jakuba Kováča z V.B?
Vytvorili projekty v súťaži Galaxiáda. Pri hlasovaní (označení ruky) je potrebné uviesť mail a potom svoj hlas potvrdiť v správe, ktorú dostanete na mail. Z každého mailu je možnosť poslať hlasy pre 3 projekty. link: https://www.kidscodr.sk/galaxiada/projekty
  Ďalší ročník Nonstop čítania Sv. písma. Začneme na sviatok sv. Jozefa 19.3.2018 o 8,30 hod. sv. omšou vo farskom kostole. Čítanie začína o 10,00 hod. v kaplnke školy.
čítaj viac >>

Adoračný deň - 9.3.2018   Jarné prázdniny - 19.2.2018 - 23.2.2018
 
V tento deň sa postupne všetky triedy modlia v kaplnke za našu školu a nových žiakov.   Tešíme sa na oddych počas jarných prázdnin. Stretneme sa zasa v pondelok 26.2.2018.

Študentský ples - 9.2.2018 Polročné prázdniny - 2.2.2018
Ples sa uskutoční v telocvični školy. viac info >> Polročné výpisy vysvedčení dostanú žiaci v stredu 31. januára 2018 na poslednej vyučovacej hodine. V piatok 2.2.2018 sú polročné prázdniny.

Vianočné prázdniny - 23.12.2017 - 7.1.2018 Jasličková slávnosť - 25.12.2017
Prajeme všetkým požehnané Vianoce, veľa lásky, zdravia a pokoja do nového roka. Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa pripravili jasličkovú slávnosť, ktorú uvedú o 16:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole
na 1. sviatok vianočný.

Deň otvorených dverí - 15.12.2017 Školské misie - 20.11. - 24.11.2017
Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj tradičné vianočné trhy
s ochutnávkou zdravých jedál. foto>>
Týždeň školských misií pod vedením bratov redemptoristov.

Stužková slávnosť IV. G - 3.11.2017. Imatrikulácie - žiakov I. ročníka v piatok 27.10.2017
V piatok večer si žiaci IV. ročníka prebrali z rúk svojho triedneho profesora zelené stužky nádeje. Žiaci I. ročníka celý týždeň plnili úlohy, aby mohli byť
v piatok slávnostne imatrikulovaní a uvedení do "cechu študentského".

Jesenné prázdniny - 30.10. - 31.10.2017. Do školy nastupujeme vo štvrtok 2.11.2017