Kontakty

 ZRIAĎOVATEĽ: 
 GYMNÁZIUM SV. JOZEFA

ZDRUŽENIE SV. PETRA FOURIERA:

ZŠ SV. JOZEFA

Kongregácia
Školských sestier   de Notre Dame
*  Klčové 87 
91501  Nové Mesto nad Váhom
E 

*  Klčové 87 
91501  Nové Mesto nad Váhom

*  Klčové 87
91501 Nové Mesto nad Váhom

  032 7712492 -  sekretariát 
0910842306 - riaditeľka
RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO

  032 7712492 - sekretariát 

0910842306 - riaditeľka
  032 7713862
Fax 032 7716438
E

www.zsjozefnm.edu.sk

ssjozefnm@gmail.com

 

  2% - Tlačivo pre fyzické osoby